Mit nyújtunk?

 ”A kisgyermekkel mindent elérhetünk személyes példa és tett által.” (Brunszvik T.)

Programunk az óvodáskorra egyedülállóan jellemző érzelmi fogékonyságra és sajátos aktivitásra alapoz.

A gyerekek harmonikus fejlesztése a néphagyomány-ápolás, a természetóvás gazdag eszközrendszerével, hagyományok és természet iránti fogékonyság megalapozása.

Általános feladatunk:

 • Az érzelmi nevelés
 • Az egészséges életmód alakítása
 • A szocializáció segítése
 • Az értelmi nevelés
 • Az anyanyelvi nevelés
 • Környezetvédelem

 A néphagyományőrzésbe ágyazódó gyermeki tevékenységformák:

 • Játék
 • Mozgás fejlesztés
 • Esztétikai nevelés
 • Zene: ének, zene, énekes játék, gyermektánc
 • Vizuális tevékenységek: rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Intézményünkbe, járó ovisok ingyenes logopédiai szűrésen vesznek részt, továbbá (díjmentesen) komplex terápiában részesülnek azon gyermekek, akiknél a szűrés eredménye indokolja.

Hiszünk abban, hogy a 3-7 éves életkor érzelmileg és értelmileg fogékony időszak kiemelkedően fontos az ÉN alakulása szempontjából. A nálunk nevelkedett gyermekek, biztos alapot, és kellő tudást szereznek ahhoz, hogy megállják helyüket az iskolában.

Bezár